ליווי ברכישת ביטוחי חיים, בריאות ופנסיה.

רכישת ביטוח חיים, ביטוח בריאות או הצטרפות להסדר פנסיה דורשת מחשבה והתאמה לכל אחד באופן אישי.

חברות הביטוח מתחרות על הלקוח תחרות עזה והלקוח לעיתים קרובות אינו יכול לעקוב אחרי השינויים בפוליסות והתעריפים.

היתרון של עבודה מולי הוא שהלקוח מקבל תמונה מלאה והשוואה הוגנת של כל האפשרויות העומדות לרשותו תוך התחשבות במצב כלכלי.

העבודה מול הלקוחות מתבצעת תחת פיקוח ומילוי מלא של הוראות הממונה על הביטוח במשרד האוצר.
לקוחותיי נהנים מבדיקה מעמיקה של צרכי הביטוח והתאמת הכיסוי הביטוחי לתוצאותיה.
במסגרת השירות כל תוצאות הבדיקה וההמלצות מתקבלות בכתב.