ליווי ברכישת ביטוחי חיים, בריאות ופנסיה.

ביטוחי חיים, בריאות והסדרי פנסיה הינם מעניקי חיים. השנה האחרונה הוכיחה לנו עד כמה החיים אינם צפויים, לכן, כלל לקוחותיי ואני פעלנו על מנת לממש ולנצל את חלק מזכויותיהם, דבר שעזר להם מאד בהתמודדות עם תקופת הקורונה. גם בימי מגפה וגם לא, תמיד טוב לדעת שיש רשת בטחון מאחוריך.

קרא עוד